Cytokines

 1. Human Recombinant NT-3

  Human Recombinant NT-3

  Neurotrophin-3
  Catalog # 78074, 78074.1, 78074.2
 2. Human Recombinant Noggin

  Human Recombinant Noggin

  Noggin
  Catalog # 78060, 78060.1, 78060.2
 3. Human Recombinant NGF-beta

  Human Recombinant NGF-beta

  Nerve growth factor beta
  Catalog # 78092, 78092.1
 4. Human Recombinant Myostatin

  Human Recombinant Myostatin

  Myostatin
  Catalog # 78119, 78119.1
 5. Human Recombinant MIP-3 alpha (CCL20)

  Human Recombinant MIP-3 alpha (CCL20)

  Macrophage inflammatory protein-3 alpha
  Catalog # 78118, 78118.1
 6. Human Recombinant MIP-1 beta (CCL4)

  Human Recombinant MIP-1 beta (CCL4)

  Macrophage inflammatory protein-1 beta
  Catalog # 78090, 78090.1
 7. Human Recombinant MIP-1 alpha (CCL3)

  Human Recombinant MIP-1 alpha (CCL3)

  Macrophage inflammatory protein-1 alpha
  Catalog # 78088, 78088.1
 8. Human Recombinant MCP-1 (CCL2)

  Human Recombinant MCP-1 (CCL2)

  Monocyte chemotactic protein 1
  Catalog # 78087, 78087.1
 9. Human Recombinant M-CSF

  Human Recombinant M-CSF

  Macrophage colony-stimulating factor
  Catalog # 78057, 78057.1, 78057.2
 10. Human Recombinant LIF

  Human Recombinant LIF

  Leukemia inhibitory factor
  Catalog # 78055, 78055.1, 78055.2
 11. Human Recombinant IL-9

  Human Recombinant IL-9

  Interleukin 9
  Catalog # 78085, 78085.1, 78085.2, 78085.3, 78085.4
 12. Human Recombinant IL-8 (CXCL8)

  Human Recombinant IL-8 (CXCL8)

  Interleukin 8
  Catalog # 78084, 78084.1